Ceník právních služeb


Ceník právních služeb Brno

Odměna za právní služby je určována většinou dohodou mezi advokátkou a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby a může být určena několika způsoby.


Hodinová sazba

- cenové rozpětí pohybuje v rámci 1.000 - 2.500,- Kč za hodinu, přičemž horní hranice je používána v případech nejvyšší náročnosti (časová bezodkladnost, použití cizího jazyka, mimořádná náročnost věci).


Úkonová sazba

- odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého např. právní rozbor, sepsání žaloby, stížnosti apod.Paušální sazba

- může být stanovena při pravidelném dlouhodobějším poskytování právních služeb a bývá v konečném důsledku nižší než při jednorázovém poskytnutí právní služby na základě hodinové sazby.

Není-li mezi klientem a advokátkou odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, advokátní tarif ve znění pozdějších předpisů. Před převzetím právního zastoupení ve věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci. Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náklady na překlady a znalecké posudky).


První porada s klientem,

kdy je klientem popsán právní problém a podstata požadované právní služby, je poskytována za sníženou odměnu 500,- Kč za hodinu.