Advokátní kancelář Brno

Mgr. Martina Polášková je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14012. Mgr. Martina Polášková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity a advokacií zabývá od roku 2008. Již v posledním roce vysokoškolského studia pracovala v advokátní kanceláři Mgr. Ondřeje Adametze, kde po ukončení studia pracovala na pozici advokátní koncipientky. Od roku 2011 vykonává praxi jako samostatná advokátka a nadále spolupracuje s advokátní kanceláří Mgr. Ondřeje Adametze. Účastní se odborných školení a seminářů a nadále se sebevzdělává.


Pojištění advokátky

Na základě ustanovení § 24 a násl. zákona č. 85/1997 Sb., o advokacii se na činnost advokátky Mgr. Martiny Poláškové vztahuje pojištění z titulu odpovědnosti advokáta za újmu, kterou klientovi způsobil v souvislosti s výkonem advokacie, a to do výše 3 000 000 Kč. V individuálních případech je možné sjednat pojištění na vyšší částku.


ADVOKÁT Kdy se na něj obrátit

17.2.2014, Mladá fronta DNES, str. 4, Dana Jakešová


Na advokáta je dobré se obrátit při řešení všech životních situací, které jsou pro vás podstatné, a to především výší peněžité částky nebo uspořádáním vztahů v rodině. Zkrátka se vším, co sami neznáte, s čím si nevíte rady, potřebujete odbornou pomoc. Platí to i pro tak zdánlivě jednoduché záležitosti, jako je třeba smlouva o půjčce, kupní smlouva, smlouva se stavební firmou či reklamace. Advokát vám pomůže například také s rozvodem, dědickým řízením nebo vymáháním dluhu.
„Mnohdy bude stačit pouze jednorázová konzultace, jindy se klient na základě konzultace rozhodne, jak pokračovat dál, a požádá advokáta, aby ho v dané věci zastupoval, připravil potřebné listiny, jako jsou smlouvy, prohlášení nebo se obrátil na protistranu,“ popisuje advokátka Barbora Israeljan Mokrošová. Vždy bude záležet na konkrétním problému. Za tyto služby zaplatíte buď podle smluvní hodinové sazby, nebo si můžete domluvit celkovou sumu. Vše bude záležet na dohodě.

Za advokátem raději dřív než později
V každém případě se vyplatí obrátit se na advokáta včas. Pokud právní pomoc vyhledáte až ve chvíli, kdy se nemůžete například domoci reklamace u stavební firmy (což může znamenat, že jste si uzavřeli špatnou smlouvu s dodavatelskou firmou), nebo třeba až prohrajete soudní spor v první instanci či podepíšete smlouvu, které nerozumíte, můžete si způsobit docela velké potíže a finanční ztráty. A ty budou jistě mnohem vyšší, než na kolik by vás na začátku problému vyšla preventivní právní rada od advokáta. „Zatímco porada s advokátem, která předejde zdlouhavému a finančně nákladnému soudnímu jednání s možnou prohrou, vás vyjde často jen na několik tisíc korun, za soudní jednání a tahanice obvykle zaplatíte řádově desítky tisíc korun,“ upozorňuje Iva Chaloupková, tisková mluvčí České advokátní komory.
Své o tom ví i Jan Novotný, vzal si hypotéku, koupil pozemek a nechal si na něm stavět rodinný dům na klíč. Dostavěný však není dodnes a rodina se kvůli tomu dostala do obrovských potíží. Peníze totiž stavební firmě vyplatil téměř všechny dopředu, a to se mu vymstilo. Firma zmizela i s jeho penězi. On ale přesto hypotéku musí splácet a ještě platit pronájem bytu. Do této situace se dostal především kvůli tomu, že si smlouvu se stavební firmou udělal sám. Spoustu důležitých věcí, které ho mohly z velké části ochránit, v ní prostě neměl. Dnes již ví, že to byla hloupost. Firma totiž na jeho dopisy nijak nereagovala, celou věc teď řeší soud a ten se táhne téměř dva roky.

Když skončí věc u soudu
U soudu končívají i jiné spory – typickým příkladem je rozvod manželství nebo třeba vymáhání dluhů. Často se lidé soudí také kvůli koupi či prodeji nemovitosti, problémům ve spoluvlastnictví, kvůli nájmu bytu, sousedským sporům či dědictví. Přibývají také spory se zaměstnavateli, třeba kvůli neplatnosti výpovědi. A ačkoliv si to asi málokdo připustí, můžeme se stát i účastníky trestního řízení.
Například když člověk způsobí dopravní nehodu a budou při ní zranění. Při soudním řízení se již bez advokáta neobejdete v žádném případě. Tedy, můžete tam jít sami. Ale byl by to opravdu hazard. Schůzku s advokátem si proto v takových případech domluvte co nejdříve a vezměte s sebou maximum podkladů.
Třeba když vám někdo bude dlužit peníze, vezměte s sebou smlouvu o půjčce a výpis z účtu, na němž je vidět převod peněz, případně další doklady. „Advokát materiály zhodnotí, doporučí, co je potřeba doplnit, a následně sepíše žalobu,“ popisuje Barbora Israeljan Mokrošová. Advokát vás následně bude zastupovat u soudních jednání. Navrhuje soudu, jak postupovat, a přednáší závěrečný návrh. „Pokud má však klient podat svědeckou výpověď, musí tak učinit sám. V tom ho advokát zastoupit nemůže,“ dodává advokátka.

Kdo je kdo:
Právník - má vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru právo a využívá své vědomosti v praxi ve svém povolání například jako podnikový právník, právník ve státní správě, soudce, státní zástupce, notář, advokát či exekutor. Jde tedy o obecné označení jako třeba lékař.
Advokát - právník, který se zabývá soustavným poskytováním právních služeb jiným osobám. Podmínkou pro výkon advokacie je složení advokátní zkoušky, absolvování tříleté právní praxe jako advokátní koncipient a zápis do seznamu advokátů, který ze zákona o advokacii vede Česká advokátní komora.
Advokátní koncipient - právník, který je v pracovním poměru k advokátovi a který se v rámci právní praxe připravuje na výkon advokacie. Je zapsán v seznamu advokátních koncipientů. Nevykonává advokacii; právní služby poskytuje na základě pověření, které mu pro jednotlivé úkony právní služby udělí jeho školitel - advokát.